Bảng chuyển đổi tương đương

 

ỨNG DỤNG
TIÊU CHUẨN
 
DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ XĂNG 
ĐỘNG CƠ DIESEL HẠNG NHẸ CHO XE CON XE KHÁCH XE TẢI HẠNG NHẸ
API SJ
GULF MULTI GTS 
20W-50 
HAVOLINE MOTOR OIL EXTRA
20W-50
-
-
SHELL HELIX HX3
20W-50 (SG/CD)
TOTAL QUARTZ 3000
20W-50 (SJ)
API SL
GULF MAX 
15W-40/20W-50
HAVOLINE FORMULA
20W-50
CASTROL GTX
15W-40/20W-50
MOBIL SUPER 1000 X2
15W-40
SHELL HELIX HX5
15W-40/20W-50
TOTAL QUARTZ 5000 SN
10W-40/20W-50
API SN
GULF MAX X 
15W-40/20W-50
API SL
GULF TEC PLUS 
10W-40
HAVOLINE SYNTHETIC BLEND
10W-40
CASTROL MAGNATEC
10W-40
MOBIL SUPER 2000 X2
10W-40
SHELL HELIX HX7
5W-40
TOTAL QUARTZ 7000 SN
10W-40
API SN
GULF TEC SUPREME  
10W-40
API SN / ILSAC GF-5
GULF ULTRA SYNTH X
5W-30
HAVOLINE PRODS FULLY SYNTHETIC ECO 5
5W-30/5W-40
CASTROL EDGE
5W-30/0W-40
MOBIL 1
5W-30/5W-40
SHELL HELIX ULTRA
5W-30/5W-40
TOTAL QUART 9000 FUTURE GF5
5W-30
API SN / ACEA A3/B4
GULF FORMULA G
5W-40
TOTAL QUARTZ 9000 SN
5W-40
API SN / ACEA C3
GULF FORMULA ULE  
5W-30
HAVOLINE FULLY SYNTHETIC C3
5W-30
CASTROL EDGE C3
5W-30
MOBIL 1 ESP
5W-30
SHELL HELIX ULTRA ECT C3
5W-30
TOTAL QUARTZ INEO MC3
5W-30
DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ DIESEL CHO XE TẢI XE CÔNG TRÌNH
API CF/SF
SUPER DUTY CF
10W/15W-40/20W-50
DELO SILVER
10W
CASTROL CRB 20W-50 
VANELLUS 10W/20W-50
-
SHELL RIMULA R3
10W
TOTAL RUBIA S 10W 
RUBIA C PLUS
15W-40/20W-50
API CF-4
SUPER DIESEL PLUS
15W-40/20W-50
DELO SILVER Multigrade
15W-40/20W-50
CASTROL CRB MULTI
15W-40/20W-50
MOBIL DELVAC SUPER
20W-50
SHELL RIMULA R2 EXTRA
15W-40/20W-50
TOTAL RUBIA XT
15W-40/20W-50
API CH-4
SUPERFLEET LE
15W-40 (CI-4)/20W-50
DELO GOLD Multigrade
15W-40/20W-50
CASTROL CRB TURBOMAX
15W-40 (CI-4)/20W-50
MOBIL DELVAC SUPER 1300
15W-40
SHELL RIMULA R3 X
15W-40
TOTAL RUBIA TIR 6400
15W-40
API CI-4
ACEA E7
SUPERFLEET SUPREME
15W-40/20W-50
DELO GOLD ULTRA
15W-40/20W-50
CASTROL VECTON
15W-40 (CI-4,E7)
MOBIL DELVAC MX
15W-40
SHELL RIMULA R4 X
15W-40/20W-50
TOTAL RUBIA TIR 7400
15W-40
API CJ-4
ACEA E9
GULF SUPREME DUTY XLE
15W-40
DELO 400 MGX
15W-40
CASTROL VECTON
15W-40 (CJ-4,E9/CK-4,E9)
MOBIL DELVAC MX ESP
15W-40
SHELL RIMULA R4 L
15W-40
TOTAL RUBIA TIR 7900
15W-40
DẦU NHỜN TRUYỀN ĐỘNG DẦU NHỜN HỘP SỐ, DẦU CẦU
DEXRON II D
GULF ATF DX II D
-
CASTROL ATF DEX II
MOBIL ATF 220
SHELL SPIRAX S2 ATF D2
TOTAL FLUID MATIC II D
DEXRON III G
GULF ATF DX III G
TEXMATIC 1888
CASTROL ATF DEX III
MOBIL ATF 320
SHELL SPIRAX S3 ATF MD3
SHELL SPIRAX S4 ATF HDX
TOTAL FLUID MATIC III G
API GL-4
GULF GEAR EP
90/140/80W-90/85W-140
DELO GEAR EP-4
THUBAN GL-4
90/140
CASTROL MANUAL GL-4
90/140/80W-90, 85W-140
MOBILUBE GX-A
80W
SHELL SPIRAX S2 G
90/140/80W-90/85W-140
TOTAL TRANSTEC 4
80W-90/85W-140
API GL-5
GULF GEAR MP
80W-90, 85W-140
DELO GEAR EP-5 
THUBAN GL-5
80W-90/85W-140
CASTROL AXLE GL-5
80W-90/85W-140
MOBILUBE HD
80W-90/85W-140
SHELL SPIRAX S3 AX
SHELL SPIRAX S2 A
90/140/80W-90/85W-140
TOTAL TRANSTEC 5
80W-90/85W-140
API GL-5 / MT-1 Limited-Slip
GULF GEAR LS
90/80W-90/85W-140
DELO GEAR LS
80W-90
CASTROL AXLE
LIMITED SLIP
90/80W-90/85W-140
MOBILUBE LS
85W-90 
SHELL SPIRAX S2 ALS
80W-90/85W-140
TRANSMISSION AXLE 9
80W-90
API GL-5 / MT-1 Synthetic
GULF SYNGEAR
75W-90/75W-140
DELO SYN-GEAR HD
75W-90
SYNTRAX LONG LIFE
75W-90
MOBILUBE 1 SHC
75W-90
SHELL SPIRAX S6 GXME
75W-140
TRANSMISSION AXLE 8 FE
75W-140
TO-4
GULF HT FLUID TO-4
10W/30/50
DELO TORQFORCE
10W/30/50
TRANSMAX OFFROAD 10W/30/50
MOBILTRANS HD
30/50
SHELL SPIRAX S4 CX
10W/30/50
TOTAL DYNATRANS
10W/30/50
UTTO
GULF UTTF
80W, 85W
TEXTRAN TDH PREMIUM
AGRI TRANS PLUS
10W-30
MOBILFLUID 424
SHELL SPIRAX S4 TXM
10W-30
TOTAL DYNATRANS MPV
DẦU PHANH
DOT 3
GULF BRAKE FLUID DOT 3
BRAKE AND CLUTCH FLUID DOT 3
BRAKE FLUID DOT 3
BRAKE FLUID DOT 3
BRAKE & CLUTCH FLUID DOT 3
TOTAL HBF 3
DOT 4
GULF SUPER BRAKE FLUID DOT 4
BRAKE AND CLUTCH FLUID DOT 4
BRAKE FLUID DOT 4
BRAKE FLUID DOT 4
BRAKE FLUID DOT 4
TOTAL HBF 4

ỨNG DỤNG
 
 
 
Dầu THỦY LỰC
Chống mài mòn
(Anti Wear)
GULF HARMONY AW
32/46/68/100
CALTEX RANDO HD
32/46/68/100
CASTROL HYSPIN AWS 
32/46/68/100
MOBIL DTE
24/25/26/27
SHELL TELLUS S2 MX / S2 M 32/46/68/100
TOTAL AZOLLA ZS 32/46/68/100
Không kẽm
(Zinc Free)
GULF HARMONY ZF 32/46/68
CLARITY HYDRAULIC OILS AW
32/46/68
CASTROL HYSPIN ZZ
32/46/68
-
SHELL TELLUS S3 M
32/46/68
TOTAL AZOLLA AF
32/46/68
Dải nhiệt độ rộng
(High Vis. Index)
GULF HARMONY HVI
15/32/46/68/
100/150
RANDO HDZ 
RANDO MV
15/32/46/68
/100/150
CASTROL HYSPIN
AWH-M
15/32/46/68/
100/150
MOBIL DTE 10 EXCEL 15/22/46/68/
100/150
SHELL TELLUS S2 VX / S2 V
15/32/46/68
/100/150
TOTAL EQUIVIS ZS 15/32/46/68/
100/150
Không kẽm có dải nhiệt độ rộng
GULF HARMONY ZF-HVI
32/46/68/100
-
CASTROL HYSPIN
HVI
32/46/68/100
SHELL TELLUS S3 V 32/46/68/100
TOTAL EQUIVIS AF 32/46/68/100
Dầu BÁNH RĂNG
Gốc khoáng
GULF EP LUBRICANT HD 68/100/150/220/
320/460/680/1000
CALTEX MEROPA
68/100/150/220
320/460/680/1000
CASTROL ALPHA SP 68/100/150/220/ 320
/460/680/1000
MOBILGEAR 600 XP 68/100/150/220/320
460/680/1000
SHELL OMALA S2 GX 68/100/150/
220/320/460/
680/1000
CARTER XEP / CARTER EP 68/100/150/220/ 320/460/680/1000
Gốc tổng hợp PAO
GULF EP LUBRICANT SY
100/150/220/320/ 460/680/1000
MEROPA SYNTHETIC EP
100/150/220/320
460/680/1000
CASTROL ALPHASYN EP
100/150/220/320
460/680/1000
MOBIL SHC GEAR
SHC 600 Series
100/50/220/320
460/680/1000
SHELL OMALA S4 GX 100/150/220/320
/460/680/1000
CARTER SH 100/150/220/320
/460/680/1000
Gốc tổng hợp PAG
GULF SYNTHETIC GEAR OIL
150/220/320/
460/ 680/1000
-
CASTROL ALPHA
SYN GS
150/220/320/460
/680/1000
MOBIL GLYGOYLE 150/220/320/ 460/680/1000
SHELL OMALA S4 WE 150/220/320/460
/680/1000
CARTER SG / CARTER SY 150/220/320 /460/680/1000
DẦU TUẦN HOÀN
GULF SECURITY
32/46/68/100/150/
220/320/460/680
CALTEX CANOPUS
32/46/68/100/ 
150/220/320/460
-
MOBIL TERESSTIC
32/46/68/100/150 /220/320/460/-
-
TOTAL CIRKAN C 32/46/68/100/
150/220/320/460/-
-
-
CASTROL MAGNA CTX / MGX
88/150/220/
320/460/-
MOBIL VACUOLINE
525/528/533/
537/546/548
MORLINA S2 B / S2 BA
100/150/220
/320/460/-
TOTAL CORTIS MS 100/150/220/
320/460/-
DẦU KHOAN ĐÁ
GULF MERIT 100
-
CASTROL MAGNA RD 100
MOBIL ALMO 527
SHELL AIR TOOL S2 A 100
TOTAL PNEUMA 100
DẦU ĐƯỜNG TRƯỢT
GULF WAY
32/68/150/220
CALTEX WAY LUBRICANT
32/68/-/220
CASTROL MAGNA SW / BD
32/68/-/220
MOBIL VACTRA OIL
No.1/No.2/
No.3/No.4
SHELL TONNA S2 M
32/68/-/220
TOTAL DROSERA MS
32/68/-/220
DẦU
TUA BIN
Không có hộp giảm tốc
GULF CREST
32/46/68/76/150
CALTEX REGAL R&O
32/46/68/100
CASTROL PERFECTO T
32/46/68/100
MOBIL DTE
LIGHT/ MEDIUM/ HEAVY MEDIUM/ HEAVY
SHELL TURBO T
32/46/68/100
TOTAL PRESLIA
32/46/68/100
CASTROL PERFECTO X
32/46/68/100
MOBIL DTE
732/746/768
SHELL TURBO S4 X 32/46/68/100
Có hộp giảm tốc
GULF CREST EP
32/46/68/100
CALTEX REGAL EP 32/46/68/100
-
MOBIL DTE
832/846/-
SHELL TURBO S4 GX 32/46/-/-
DẦU MÁY NÉN KHÍ
Máy nén piston
(gốc khoáng)
GULF FIDELITY 100/150
COMPRESSOR OIL EP VDL
100/-
CASTROL AIRCOL PD
100/150
MOBIL RARUS 427/429
SHELL CORENA S2 P 100/150
TOTAL DACNIS
100/150
Máy nén trục vít (gốc khoáng)
GULF FIDELITY 32/46/68
COMPRESSOR OIL EP VDL
32/46/68
CASTROL AIRCO
 MR  32/46/68
MOBIL RARUS 424/425/426
SHELL CORENA S3
R 32/46/68
TOTAL DACNIS VS
32/46/68
không tro
tổng hợp
GULF FIDELITY LL 32/46/68
CETUS HIPERSYN 32/46/68
-
-
-
TOTAL DACNIS LD
32/46/68
Gốc tổng hợp PAO
GULF FIDELITY PA -/46/68/100
CETUS PAO
-/46/68/-
CASTROL AIRCOL
SR -/46/68/-
MOBIL SHC RAR
 S 32/46/68/-
RARUS SHC 1024/1025/1026/-
SHELL CORENA S4
R 32/46/68/-
DACNIS SH / BARELF SM 32/46/68/100
Gốc tổng hợp Diester
GULFSEA DE COMPRESSOR -/68/100/-
CETUS DE -/68/100/150
CASTROL AIRCO
 SN -/68/100/-
RARUS
824/826/827/829
SHELL CORENA S4
P /68/100/
DACNIS SE / BARELF CH -/-/100/-
DẦU MÁY NÉN LẠNH
NH3
Gốc Parafinic
-
CAPELLA P
68
CASTROL AIRCOL AMX 68
SHELL REFR. OIL
S2 FR-A 68
LUNARIA NH 68
Gốc tổng hợp PAO
-
-
-
GARGOYLE ARCTIC SHC
224/226E
-
LUNARIA SH
46/68
HCFC
Gốc khoáng Napthenic
GULF ESKIMO
32/68
CAPELLA WF
32/68
AIRCOL 266/299
AIRCOL LPT 46/68
GARGOYLE ARCTIC OIL
155/300
-
LUNARIA FR
32/68
Gốc tổng hợp Alkylbenzene
GULFSEA AB 55/100
-
-
MOBIL ZERICE S 46/68/100
SHELL REFR. OIL S4 FR-V 46/68/-
LUNARIA KA 46/68/-
HFC
Gốc tổng hợp POE
GULFSEA PE COOLOIL 32/46/68
CAPELLA HFC
32/46-68/100
AIRCOL SW
32/46/68
MOBIL EAL ARTIC 32/46/68
SHELL REFR. OIL S4 FR-F 32/46/68
PLANETELF ACD 32/46/68

DẦU MÁY BIẾN THẾ
GULF TRANSCREST I
-
TRANSFORMER OILS
MOBILECT 44
DIALA S4 ZX-I
ISOVOLTINE II
DẦU TRUYỀN  NHIỆT
GULF THERM 32/46
THEXATHERM
32/46
PERFECTO HT 5
(VG 32)
THERM 603/605
HEAT TRANSFER OIL S2
SERIOLA 1510 (VG 32)
MỠ BÔI TRƠN
Mỡ cực áp Lithium
GULF CROWN EP NLGI 0/1/2/3
MULTIFAK EP
NLGI 0/1/2/3
CASTROL SPHEEROL EPL
NLGI
0/1/2/3
MOBILUX EP NLGI 0/1/2/3
GADUS S2 V220
NLGI 0/1/2/3
MULTIS EP
NLGI 0/1/2/3
Mỡ chịu nhiệt
Lithium Complex
GULF CROWN LC NLGI 2/3
DELO STARPLEX EP
NLGI 2/3
CASTROL HIGH TEMPERATURE
GREASE 2
MOBILGREASE XHP 
220/221/222
GADUS S3 V220 C
NLGI 2/3
MULTIS COMPLEX EP
NLGI 2/3
Mỡ chịu tải va
đập Molybdenum
GULF FLEX EPG 2
MUTIFAX MOLY EP 2
CASTROL MOLY GREASE 2
MOBILGREASE XHP SPECIAL 222
GADUS S2 V220 AD 2
MULTIS MS 2
Mỡ chịu nhiệt
độ cao Clay
GULF CROWN GREASE HT 2
-
CASTROL SPHEEROL BNS 2
MOBILTEMP 2
GADUS S2 U460L 2
CALORIS 23

10/10 1599 bài đánh giá
0936593818
messenger icon zalo icon